De installatie van vRealize Automation kan mislukken als het IaaS-installatieprogramma de onderdelen Model Manager Data en Web niet kan opslaan.

Probleem

De installatie mislukt en het volgende bericht verschijnt:
Het IaaS-installatieprogramma kan de onderdelen Model Manager Data en Web niet opslaan. 

Oorzaak

Deze fout kan verschillende oorzaken hebben.

 • Problemen met de verbinding naar de vRealize Automation-toepassing of tussen de toepassingen onderling. Een verbindingspoging mislukt omdat er geen respons volgt of geen verbinding tot stand wordt gebracht.
 • Problemen met vertrouwde certificaten in IaaS bij een gedistribueerde configuratie.
 • Niet overeenkomende certificaatnamen bij een gedistribueerde configuratie.
 • Mogelijk is het certificaat ongeldig of is er een fout opgetreden in de certificaatketen.
 • De opslagplaatsservice is niet gestart.
 • Verkeerde configuratie van de load balancer in een gedistribueerde omgeving.

Oplossing

 • Connectiviteit
  Controleer of u verbinding kunt maken met de vRealize Automation-URL in een webbrowser.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN

 • Problemen met vertrouwde certificaten
  • Gebruik de opdracht mmc.exe om de Microsoft Management Console in IaaS te openen en controleer of het certificaat dat bij de installatie is gebruikt, is toegevoegd aan het vertrouwde basiscertificaatarchief van de machine.
  • Controleer in een webbrowser de status van de MetaModel-service en verifieer of er geen certificaatfouten optreden:

   https://FQDN-or-IP/repository/data/MetaModel.svc

 • Niet overeenkomende certificaatnaam
  Deze fout kan optreden wanneer het certificaat aan een bepaalde naam is uitgegeven terwijl er een andere naam of ander IP-adres wordt gebruikt. U kunt deze certificaatfout onderdrukken tijdens de installatie door Niet overeenkomen van certificaten onderdrukken te selecteren.

  U kunt de optie 'Niet overeenkomen van certificaten onderdrukken' ook gebruiken om foutieve overeenkomsten met externe certificaatintrekkingslijsten te negeren.

 • Ongeldig certificaat
  Open de Microsoft Management Console met de opdracht mmc.exe. Controleer of het certificaat de juiste status heeft of mogelijk verlopen is. Doe dit voor alle certificaten in de certificaatketen. Als u een certificaathiërarchie gebruikt, moet u mogelijk aanvullende certificaten voor de keten importeren in het vertrouwde basiscertificaatarchief.
 • Opslagplaatsservice
  Voer de volgende acties uit om de status van de opslagplaatsservice te controleren.
  • Controleer in een webbrowser de status van de MetaModel-service:

   https://FQDN-or-IP/repository/data/MetaModel.svc

  • Kijk of het Repository.log fouten bevat.
  • Stel IIS (iisreset) opnieuw in als er problemen zijn met de toepassingen die op de website worden gehost (opslagplaats, vRealize Automation of WAPI).
  • Kijk voor meer logboekgegevens in de weblogboeken in %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles.
  • Controleer of de Prerequisite Checker goed is uitgevoerd bij de vereistencontrole.
  • In Windows 2012 moet WCF-services onder .NET Framework zijn geïnstalleerd en HTTP-activering zijn geïnstalleerd.