Instellingen voor Microsoft Remote Procedure Call (RPC) kunnen invloed hebben op DTC (Distributed Transaction Coordinator) in vRealize Automation.

Probleem

Er treden fouten op. De DTC-verbindingen tussen IaaS Windows-servers of de vRealize Automation SQL-databaseserver worden geweigerd.

Oorzaak

Een RPC-verbindingsinstelling beperkt de toegang en moet worden uitgeschakeld.

Oplossing

Verwijder de volgende registersleutel of stel deze in op nul op alle IaaS Windows-servers en de vRealize Automation SQL-databaseserver.

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC\RestrictRemoteClients