Als u de functie voor het controleren van de voorwaarden uitvoert, ziet u een bericht dat de IIS-verificatiecontrole is mislukt.

Probleem

Het bericht geeft aan dat de verificatie niet is ingeschakeld, maar het selectievakje voor IIS-verificatie is geselecteerd.

Oplossing

  1. Schakel het selectievakje Windows-verificatie uit.
  2. Klik op Opslaan.
  3. Schakel het selectievakje Windows-verificatie in.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Voer de functie voor het controleren van de voorwaarden opnieuw uit.