De systeembeheerder voor vRealize Automation geeft de server- en accountinstellingen op voor de Windows-installatieserver en selecteert een instantie van een SQL-databaseserver en een verificatiemethode.

Procedure

 1. Geef op de pagina Server- en accountinstellingen of de pagina Gedetecteerde instellingen de gebruikersnaam en het wachtwoord voor het Windows-serviceaccount op. Dit service-account moet een lokaal beheerdersaccount zijn dat ook SQL-beheerdersrechten heeft.
 2. Typ een wachtwoord in het tekstvak Wachtwoordzin.
  Een wachtwoordzin is een reeks woorden waarmee de coderingssleutel wordt gegenereerd om de databasegegevens mee te beveiligen
  Opmerking: Sla uw wachtwoordzin veilig op, zodat deze beschikbaar is voor toekomstige installaties of systeemherstel.
 3. Als u de database-instantie op dezelfde server wilt installeren als de IaaS-onderdelen, accepteert u de standaardserver in het tekstvak Server in het gedeelte met informatie over de installatie van de SQL-serverdatabase.
  Als de database zich op een andere machine bevindt, geeft u de server met de volgende indeling op.

  machine-FQDN,port-number\named-database-instance

 4. Accepteer de standaardwaarde in het tekstvak Naam van database of voer de juiste naam in indien van toepassing.
 5. Selecteer de verificatiemethode.
  • Schakel het selectievakje Windows-verificatie gebruiken in als u de database wilt maken met behulp van de verificatiegegevens voor Windows van de huidige gebruiker. Deze gebruiker moet over de sys_admin-rechten voor SQL beschikken.
  • Schakel het selectievakje Windows-verificatie gebruiken uit als u een database wilt maken met behulp van SQL-verificatie. Typ de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de gebruiker van SQL-server met sys_admin-rechten voor de instantie van SQL-server.
  Windows-verificatie wordt aanbevolen. Wanneer u SQL-verificatie kiest, verschijnt het niet-versleutelde databasewachtwoord in bepaalde configuratiebestanden.
 6. (Optioneel) Schakel het selectievakje SSL gebruiken voor databaseverbinding in.
  Het selectievakje is standaard ingeschakeld. SSL biedt een meer beveiligde verbinding tussen de IaaS-server en de SQL-database. U moet echter eerst SSL configureren op SQL-server om deze optie te kunnen ondersteunen. Zie Microsoft Technet-artikel 189067 voor meer informatie over het configureren van SSL op SQL-server.
 7. Klik op Volgende.