Hyper-V Hypervisor-proxyagenten vereisen systeembeheerderverificatiegegevens voor de installatie.

De verificatiegegevens waaronder de agentservice moet worden uitgevoerd, moet beheerderstoegang tot de installatiehost hebben.

Verificatiegegevens op beheerdersniveau zijn vereist voor alle XenServer- of Hyper-V-instanties op de hosts die door de agent moeten worden beheerd.

Als u Xen-pools gebruikt, moeten alle knooppunten in de Xen-pool worden geïdentificeerd door hun volledig gekwalificeerde domeinnamen.

Opmerking:

Standaard is Hyper-V niet geconfigureerd voor extern beheer. Een vRealize AutomationHyper-V-proxyagent kan niet communiceren met een Hyper-V-server tenzij extern beheer is ingeschakeld.

Raadpleeg de Microsoft Windows Server-documentatie voor informatie over hoe u Hyper-V kunt configureren voor extern beheer.