U kunt de Manager Service van vRealize AutomationIaaS configureren om automatisch een failover naar een back-up uit te voeren wanneer de primaire Manager Service stopt.

Vanaf vRealize Automation 7.3 hoeft u de Manager Service niet langer op elke Windows-server te starten of te stoppen om te bepalen welke server als primaire server en welke als back-up dient. De automatische failover van Manager Service wordt in de volgende gevallen standaard ingeschakeld.

  • Wanneer u een stille installatie van vRealize Automation uitvoert of de installatiewizard gebruikt.
  • Wanneer u een upgrade van IaaS uitvoert via de beheerinterface of met het script voor automatische upgrades.

Failover wordt niet ingeschakeld wanneer u het standaard Windows-gebaseerde installatieprogramma gebruikt om een Manager Service-host toe te voegen of IaaS te upgraden. Als u het wilt inschakelen, raadpleeg dan De automatische failover van Manager Service inschakelen.

Wanneer de automatische failover is ingeschakeld, wordt de Manager Service op alle Manager Service-hosts automatisch gestart, inclusief de back-ups. Dankzij de functie voor automatische failover kunnen hosts elkaar op transparante wijze bewaken en indien nodig een failover uitvoeren. De functie vereist dat de Windows-service wordt uitgevoerd op alle hosts.

Opmerking: U hoeft de automatische failover niet te gebruiken. U kunt deze uitschakelen en de Windows-service handmatig blijven starten en stoppen om te bepalen welke host de primaire host is en welke de back-up. Als u de handmatige failover uitvoert, mag u de service maar op één host tegelijk starten. Als de automatische failover is uitgeschakeld, wordt vRealize Automation onbruikbaar wanneer de service op meerdere IaaS-servers tegelijkertijd wordt uitgevoerd.

Probeer de automatische failover niet selectief in of uit te schakelen. De automatische failover moet altijd als aan of uit worden gesynchroniseerd, op elke Manager Service-host in een IaaS-implementatie.

Als de automatische failover niet lijkt te werken, raadpleegt u vRealize Automation 7.1 of 7.2 upgraden naar 7.3 voor tips voor het oplossen van problemen.

Zie vRealize Automation load balancing voor informatie over de load balancing van Manager Service-hosts.