Het verwijderen van een proxyagent kan mislukken als Logboekregistratie van Windows Installer is ingeschakeld.

Probleem

Wanneer u probeert de installatie van een proxyagent ongedaan te maken in Configuratiescherm van Windows, mislukt het verwijderen en wordt de volgende fout weergegeven:
Error opening installation log file. Verify that the 
specified log file location exists and is writable

Oorzaak

Deze fout kan optreden als Logboekregistratie van Windows Installer is ingeschakeld, maar de engine voor Windows Installer kan geen geschikt logboekbestand maken voor het verwijderen. Zie Microsoft Knowledge Base-artikel 2564571 voor meer informatie.

Oplossing

  1. Start de machine opnieuw op of start explorer.exe in Taakbeheer.
  2. Maak de installatie van de agent ongedaan.