Een systeembeheerder kan proxyagentconfiguratie-instellingen wijzigen, zoals het verwijderingsbeleid voor virtualisatieplatforms. U kunt het proxyagenthulpprogramma gebruiken om de eerste configuraties te wijzigen die in het agentconfiguratiebestand zijn gecodeerd.

Voorwaarden

Meld u aan als een systeembeheerder bij de machine waarop u de agent hebt geïnstalleerd.

Procedure

 1. Ga naar de agentinstallatiemap, waarbij agent_name de map is die de proxyagent bevat. Dit is ook de naam waaronder de agent is geïnstalleerd.
  cd Program Files (x86)\VMware\vCAC Agents\agent_name
 2. Controleer de huidige configuratie-instellingen.
  Voer DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config get in.
  Het volgende is een voorbeeld van de uitvoer van de opdracht:
  Username: XSadmin
 3. Voer de set-opdracht in om een eigenschap te wijzigen, waarbij property een van de opties is die in de tabel worden weergegeven.
  Dynamic0ps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set property value
  Als u value verwijdert, vraagt het hulpprogramma u om een nieuwe waarde.
  Eigenschap Beschrijving
  username De gebruikersnaam die de verificatiegegevens op beheerdersniveau vertegenwoordigt voor de XenServer of Hyper-V-server waarmee de agent communiceert.
  password Het wachtwoord voor de gebruikersnaam op beheerdersniveau.
 4. Klik op Start > Systeembeheer > Services en start de service vRealize Automation Agent – agentname opnieuw op.

Voorbeeld: Verificatiegegevens op beheerdersniveau wijzigen

Voer de volgende opdracht in om de verificatiegegevens op beheerdersniveau te wijzigen voor het virtualisatieplatform dat is opgegeven tijdens de installatie van de agent.
Dynamic0ps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set username jsmith

Dynamic0ps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set password

Volgende stappen

Voor hoge beschikbaarheid kunt u een redundante agent voor uw endpoint installeren en configureren. Installeer elke redundante agent op een afzonderlijke server, maar geef de agenten dezelfde naam en configureer ze op identieke wijze.