Na een failover is de toewijzing van rollen op de master- en secundaire knooppunten van de vRealize Automation-toepassing mogelijk incorrect. Dit is van invloed op alle services die schrijftoegang tot de database vereisen.

Probleem

Bij een cluster van vRealize Automation-toepassingen met hoge beschikbaarheid sluit u het masterdatabaseknooppunt af of maakt u het ontoegankelijk. U gebruikt de beheerinterface op een ander knooppunt om dat knooppunt te promoveren tot de nieuwe master, die de schrijftoegang tot de database van vRealize Automation herstelt.

Later brengt u het oude masterknooppunt weer online en wordt het knooppunt op het tabblad Cluster van zijn beheerinterface nog steeds als master vermeld, hoewel het dit niet meer is. Pogingen om in de beheerinterface van een willekeurig knooppunt het probleem te verhelpen door het oude knooppunt weer tot master te promoveren mislukken.

Oplossing

Wanneer een failover optreedt, volgt u deze richtlijnen voor het configureren van oude tegenover nieuwe masterknooppunten.
  • Voordat u een ander knooppunt tot master promoveert, verwijdert u het vorige masterknooppunt van de groep vRealize Automation-toepassingsknooppunten in de load balancer.
  • Breng de oude machine online om vRealize Automation een oud masterknooppunt weer te laten opnemen in het cluster. Open vervolgens de beheerinterface van de nieuwe master. Zoek naar het oude knooppunt dat als invalid staat vermeld op het tabblad Cluster en klik op de knop Opnieuw instellen van dit knooppunt.

    Nadat het opnieuw instellen is voltooid, kunt u het oude knooppunt herstellen in de groep van vRealize Automation-toepassingsknooppunten in de load balancer.

  • U kunt een oud masterknooppunt handmatig weer toevoegen aan het cluster door de machine online te brengen en deze aan het cluster toe te voegen alsof het een nieuw knooppunt is. Geef bij het toevoegen het pas gepromoveerde knooppunt op als primair knooppunt.

    Na het toevoegen kunt u het oude knooppunt herstellen in de groep van vRealize Automation-toepassingsknooppunten in de load balancer.

  • Gebruik de beheerinterface van een oud knooppunt niet voor clusterbeheerbewerkingen voordat u het correct opnieuw hebt ingesteld of toegevoegd aan het cluster, zelfs niet als het knooppunt weer online is gekomen.
  • Nadat het oude knooppunt correct opnieuw is ingesteld of toegevoegd, kunt u het weer promoveren tot master.