Tijdens de upgrade worden bestaande vRealize Automation 6.2.5-licenties en de vCloud Suite 6.x-licenties waarover u beschikt, verwijderd. U moet uw licenties opnieuw opgeven in de beheerinterface van de vRealize Automation doelrelease vRealize Automation van de appliance.

U gebruikt nu vRealize Automation-licenties voor virtuele toepassingen en IaaS op basis van de licentiesleutels die u invoert in de toepassing vRealize Automation. De licentiegegevens zijn niet meer beschikbaar in de IaaS-gebruikersinterface en IaaS voert geen licentiecontroles meer uit. Endpoints en quotums worden afgedwongen via de gebruiksrechtovereenkomsten.

Opmerking: Noteer voorafgaand aan de upgrade de licentiesleutel voor vCloud Suite 6.x die u hebt gebruikt voor vRealize Automation 6.2.5. Na de upgrade worden de bestaande licentiesleutels uit de database verwijderd.

Zie De licentiesleutel bijwerken voor meer informatie over het opnieuw invoeren van uw licentiegegevens tijdens of na een upgrade.