Het migreren van vRealize Automation brengt wijzigingen in de endpoints in de vRealize Automation-doelomgeving met zich mee.

Na de migratie van vRealize Automation moet u de actie Testverbinding gebruiken voor alle toepasselijke endpoints. Mogelijk moet u ook een aantal gemigreerde endpoints aanpassen. Zie Overwegingen bij het werken met bijgewerkte of gemigreerde endpoints voor meer informatie.

De standaardbeveiligingsinstelling voor bijgewerkte of gemigreerde endpoints is om uitsluitend vertrouwde certificaten te accepteren.

Na de upgrade of migratie van een eerdere installatie van vRealize Automation, moet u als u niet-vertrouwde certificaten hebt gebruikt, de volgende stappen uitvoeren voor alle vSphere- en NSX-endpoints om certificaatvalidatie mogelijk te maken. Anders mislukken de endpointbewerkingen en zijn certificaatfouten het gevolg. Zie voor meer informatie de VMware Knowledge Base-artikelen Communicatie met endpoint is verbroken na de upgrade naar vRA 7.3 (2150230) op http://kb.vmware.com/kb/2150230 en Hoe u vCenter Server-rootcertificaten kunt downloaden en installeren om Web Browser-certificaatwaarschuwingen te vermijden (2108294) op http://kb.vmware.com/kb/2108294.
 1. Meld u na de upgrade of migratie aan bij de vRealize AutomationvSphere-agentmachine en start uw vSphere-agenten opnieuw op. U doet dit op het tabblad Services.

  Bij een migratie worden mogelijk niet alle agenten opnieuw opgestart. Start ze handmatig opnieuw op als dit nodig is.

 2. Wacht tot er minimaal één pingrapport is voltooid. Een pingrapport is na een of twee minuten voltooid.
 3. Meld u als IaaS-beheerder aan bij vRealize Automation wanneer de vSphere-agenten zijn begonnen met het verzamelen van gegevens.
 4. Klik op Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 5. Bewerk een vSphere-endpoint en klik op Testverbinding.
 6. Als er een certificaatvraag wordt weergegeven, klikt u op OK om het certificaat te accepteren.

  Als er geen certificaatvraag wordt weergegeven, is het certificaat op dat moment mogelijk al juist opgeslagen in een vertrouwde hoofdautoriteit van de Windows-machine die als host van het endpoint fungeert, bijvoorbeeld als een proxyagentmachine of DEM-machine.

 7. Klik op OK om het certificaat te accepteren en het endpoint op te slaan.
 8. Herhaal deze procedure voor elk endpoint van vSphere.
 9. Herhaal deze procedure voor elk endpoint van NSX.
 10. Navigeer naar Infrastructuur > Computerbronnen, klik met de rechtermuisknop op uw vCenter-computerbron en voer Gegevensverzameling uit.

Als de actie Testverbinding succesvol is maar bepaalde onderdelen van het verzamelen van gegevens of van de inrichting mislukken, kunt u hetzelfde certificaat installeren op alle agentmachines die het endpoint bedienen en op alle DEM-machines. Of verwijder het certificaat van bestaande machines en herhaal de vorige procedure voor het endpoint waar dit fout gaat.