Een systeembeheerder kan Visual Basic-scripts uitvoeren als aanvullende stappen in het inrichtingsproces voor of na de inrichting van een machine, of bij het ongedaan maken van een inrichting. U moet een External Provisioning Integration (EPI) PowerShell installeren voordat u Visual Basic-scripts kunt uitvoeren.

Visual Basic-scripts zijn opgegeven in de blueprint waarvan machines worden ingericht. Dergelijke scripts hebben toegang tot alle aangepaste eigenschappen die aan de machine gekoppeld zijn en kunnen hun waarden bijwerken. De volgende stap in de werkstroom heeft vervolgens toegang tot deze nieuwe waarden.

U kunt bijvoorbeeld een script gebruiken om certificaten of beveiligingstokens te genereren vóór de inrichting en deze gebruiken in machine-inrichting.

Om scripts in inrichting in te schakelen, moet u een specifiek type van EPI-agent installeren en de scripts die u wilt gebruiken, op het systeem plaatsen waarop de agent is geïnstalleerd.

Bij het uitvoeren van een script, geeft de EPI-agent alle aangepaste eigenschappen van machines door als argumenten naar het script. Om bijgewerkte eigenschapswaarden te retourneren, moet u deze eigenschappen in een woordenboek plaatsen en een functie vRealize Automation aanroepen. Een voorbeeldscript is opgenomen in de submap met scripts van de EPI-agentinstallatiemap. Dit script bevat een koptekst om alle argumenten naar een woordenboek te laden, een hoofdtekst waarin u uw functie(s) kunt opnemen en een voettekst om bijgewerkte waarden van aangepaste eigenschappen te retourneren.

Opmerking: U kunt meerdere EPI/VBScripts-agenten installeren op meerdere servers en deze inrichten met een specifieke agent en de Visual Basic-scripts op de host van die agent. Als u dit moet doen, neemt u contact op met VMware-klantondersteuning.