Als er onvoldoende schijfruimte is op de hoofdpartitie van de host van de vRealize Automation-toepassing, kan de upgrade niet doorgaan.

Met deze procedure vergroot u de vrije ruimte op de hoofdpartitie van Schijf 1 van de host van de vRealize Automation-toepassing. In een gedistribueerde implementatie moet u deze procedure uitvoeren om de vrije ruimte sequentieel te vergroten op de replicaknooppunten en vervolgens op het masterknooppunt.

Opmerking: Als u deze procedure uitvoert, verschijnen mogelijk de volgende waarschuwingsberichten:
 • WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16:
  Device or resource busy. The kernel still uses the old table. The
  new table will be used at the next reboot or after you run
  partprobe(8) or kpartx(8) Syncing disks.
  
 • Error: Partition(s) 1 on /dev/sda have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use. As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now before making further changes. 

Negeer het bericht Start het systeem nu opnieuw op voordat u verdere wijzigingen aanbrengt. Als u het systeem opnieuw start vóór stap 10, wordt het upgradeproces niet goed uitgevoerd.

Oplossing

 1. Start de virtual machine die als host van de vRealize Automation-toepassing fungeert op en meld u aan als hoofdgebruiker met een beveiligde shellverbinding.
 2. Voer de volgende opdrachten uit om de services te stoppen.
  1. service vcac-server stop
  2. service vco-server stop
  3. service vpostgres stop
 3. Voer de volgende opdracht uit om de wisselpartitie te ontkoppelen.
  swapoff -a
 4. Voer de volgende opdracht uit om de bestaande partities van Schijf 1 te verwijderen en maak een hoofdpartitie van 44 GB en een wisselpartitie van 6 GB.
  (echo d; echo 2; echo d; echo 1; echo n; echo p; echo ; echo ; echo '+44G'; echo n; echo p; echo ; echo ; echo ; echo w; echo p; echo q) | fdisk /dev/sda
 5. Voer de volgende opdracht uit om het type wisselpartitie te wijzigen.
  (echo t; echo 2; echo 82; echo w; echo p; echo q) | fdisk /dev/sda
 6. Voer de volgende opdracht uit om de opstartbaar-parameter van Schijf 1 in te stellen.
  (echo a; echo 1; echo w; echo p; echo q) | fdisk /dev/sda
 7. Voer de volgende opdracht uit om de partitiewijzigingen te registreren in de Linux-kernel.
  partprobe
  Mogelijk ziet u een bericht waarin u wordt gevraagd het systeem opnieuw te starten voordat u verdere wijzigingen uitvoert. Negeer dit bericht. Het upgradeproces mislukt als u het systeem opnieuw start voorafgaand aan stap 10.
 8. Voer de volgende opdracht uit om de nieuwe wisselpartitie te formatteren.
  mkswap /dev/sda2
 9. Voer de volgende opdracht uit om de wisselpartitie te koppelen.
  swapon -a
 10. Start de vRealize Automation-toepassing opnieuw op.
 11. Voer na de reboot van de toepassing de volgende opdracht uit om de grootte van de partitietabel van Schijf 1 aan te passen.
  resize2fs /dev/sda1
 12. Voer df -h uit om te controleren of de schijfuitbreiding is gelukt en de beschikbare schijfruimte op /dev/sda1 groter is dan 30 GB.