U moet tenants in de doelomgeving toevoegen met de naam van elke tenant in de bronomgeving.

Voor een succesvolle migratie moet elke tenant in de bronomgeving worden gemaakt in de doelomgeving. U moet ook een tenantspecifieke toegangs-URL voor elke tenant gebruiken, die u toevoegt met de URL-naam van de tenant van de bronomgeving. Als er in de bronomgeving ongebruikte tenants aanwezig zijn die u niet wilt migreren, verwijdert u deze uit de bronomgeving voordat u de migratie uitvoert.

Opmerking: Validatie van de migratie zorgt ervoor dat het doelsysteem minimaal dezelfde tenants geconfigureerd heeft in de bron als de vereisten bepalen. Hierbij worden tenants vergeleken op basis van de hoofdlettergevoelige URL-namen van tenants, niet op basis van de namen van de tenants.

Voer deze procedure voor elke tenant in uw bronomgeving uit.

 • Als u migreert van een vRealize Automation 6.2.x-omgeving, migreert u uw bestaande SSO2-tenants en identiteitsarchieven op de bronomgeving naar de VMware Identity Manager op de doelomgeving.
 • Als u migreert van een vRealize Automation 7.x-omgeving, migreert u uw bestaande VMware Identity Manager-tenants en identiteitsarchieven op de bronomgeving naar de VMware Identity Manager op de doelomgeving.

Voorwaarden

 • Informatie verzamelen die is vereist voor migratie.
 • Meld u aan bij de vRealize Automation-doelconsole als een Beheerder met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd wanneer u de vRealize Automation-doeltoepassing hebt geïmplementeerd.
  Opmerking: Open voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer van de virtuele doeltoepassing: https:// vra-va-lb-hostname.domain.name/vcac.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Tenants.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. In het tekstvak Naam voert u een tenantnaam in die overeenkomt met een tenantnaam in de bronomgeving.
  Bijvoorbeeld: als de tenantnaam in de bronomgeving DEVTenant is, voert u DEVTenant in.
 4. (Optioneel) Geef een beschrijving op in het tekstvak Beschrijving.
 5. Voer in het tekstvak URL-naam de URL-naam van de tenant in die overeenkomt met de URL-naam van de tenant in de bronomgeving.
  De URL-naam wordt gebruikt om een tenantspecifieke id toe te voegen aan de URL van de vRealize Automation-console.
  Als de URL-naam voor DEVTenant in de bronomgeving bijvoorbeeld dev is, voert u dev in om de URL https:// vra-va-hostname.domain.name/vcac/org/dev te maken.
 6. (Optioneel) Voer een e-mailadres in in het tekstvak E-mail contactpersoon.
 7. Klik op Indienen en volgende.

Volgende stappen

Een beheerder maken voor elke toegevoegde tenant.