U kunt de statusservice in vRealize Automation gebruiken om virtual machines te identificeren waarvoor een update van de softwareagent naar TLS 1.2 nodig is.

U kunt de Health Service gebruiken om de virtuele machines te identificeren die een update van de software-agent naar TLS 1.2. nodig hebben. Alle software-agents in de vRealize Automation-omgeving moeten worden bijgewerkt, zodat u post-provisioning-procedures kunt uitvoeren, waarvoor beveiligde communicatie tussen uw browser en vRealize Automation vereist is.

Voorwaarden

 • U hebt met succes bijgewerkt naar de release van vRealize Automation.
 • U bent als tenant-beheerder aangemeld bij de doelrelease van vRealize Automation op het primaire virtueel apparaat.

Procedure

 1. Klik op Beheer > Status.
 2. Klik op Nieuwe configuratie.
 3. Geef de aangevraagde gegevens op de pagina Configuratiedetails op.
  Optie Opmerking
  Naam Voer Verificatie van softwareagent in.
  Beschrijving Voeg een optionele beschrijving toe, zoals bijvoorbeeld Zoek softwareagents waarop een upgrade naar TLS 1.2 moet worden uitgevoerd.
  Product Selecteer de vRealize Automation-release waarnaar u hebt geüpgraded of gemigreerd.
  Planning Selecteer Geen.
 4. Klik op Volgende.
 5. Selecteer op de pagina Testsuites selecteren de optie Systeemtests voor vRealize Automation en Tenanttests voor vRealize Automation.
 6. Klik op Volgende.
 7. Geef de aangevraagde gegevens op de pagina Parameters configureren op.
  Tabel 1. vRealize Automation Virtual Appliance
  Optie Beschrijving
  Openbaar webserveradres
  • Voor een minimale implementatie, de basis-URL voor de host van de vRealize Automation -appliance. Bijvoorbeeld https://va-host.domain/.
  • Voor een implementatie met hoge beschikbaarheid, de basis-URL voor de vRealize Automation load balancer. Bijvoorbeeld https://load-balancer-host.domain/.
  Adres SSH-console Volledig gekwalificeerde domeinnaam van de vRealize Automation-toepassing. Bijvoorbeeld va-host.domain.
  Gebruiker SSH-console root
  Wachtwoord SSH-console Wachtwoord voor root.
  Maximale servicereactietijd (ms) Accepteer de standaardwaarde: 2000.
  Tabel 2. vRealize Automation-systeemtenant
  Optie Beschrijving
  Systeemtenantbeheerder beheerder
  Wachtwoord systeemtenant Wachtwoord van beheerder.
  Tabel 3. vRealize Automation-schijfruimtecontrole
  Optie Beschrijving
  Percentage waarschuwingsdrempel Accepteer de standaardwaarde: 75.
  Percentage kritieke drempel Accepteer de standaardwaarde: 90.
  Tabel 4. vRealize Automation-tenant
  Optie Beschrijving
  Tenant die wordt getest Tenant die is geselecteerd voor de test.
  De gebruikersnaam van de materiaalbeheerder. De gebruikersnaam van de materiaalbeheerder. Bijvoorbeeld: admin@va-host.local.
  Opmerking: Deze materiaalbeheerder moet ook de rol tenantbeheerder en IaaS-beheerder hebben om alle tests te kunnen uitvoeren.
  Wachtwoord materiaalbeheerder Het wachtwoord van de materiaalbeheerder.
 8. Klik op Volgende.
 9. Controleer de informatie op de pagina Samenvatting en klik op Voltooien.
  De configuratie van de verificatie voor de softwareagent is voltooid.
 10. Klik op Uitvoeren op de verificatiekaart voor de softwareagent.
 11. Wanneer de test voltooid is, klikt u in het midden van de verificatiekaart voor de softwareagent.
 12. Op de pagina met verificatieresultaten voor de softwareagent, gaat u naar de pagina met de testresultaten en zoekt u naar de test Versie van softwareagent controleren in de kolom Naam. Als het testresultaat is mislukt, klikt u op de koppeling Oorzaak in de kolom Oorzaak om de virtual machines met een verouderde softwareagent weer te geven.

Volgende stappen

Zie Softwareagents op vSphere upgraden als u virtual machines met een verouderde softwareagent hebt.