Configureer de vSphere-agent ter voorbereiding van de aanmaak en het gebruik van vSphere-endpoints in vRealize Automation-blueprints.

Met het hulpprogramma voor de proxyagent kunt u versleutelde gedeelten van het agentconfiguratiebestand aanpassen of het beleid voor verwijdering van machines voor virtualisatieplatforms wijzigen. Slechts een deel van het agentconfiguratiebestand VRMAgent.exe.config is versleuteld. Zo is bijvoorbeeld het gedeelte serviceConfiguration niet versleuteld.

Voorwaarden

Gebruik een account met beheerdersrechten om u aan te melden bij de IaaS Windows-server waarop u de vSphere-agent hebt geïnstalleerd.

Procedure

 1. Open een Windows-opdrachtprompt als beheerder.
 2. Wijzig de installatiemap voor de agent, waarbij agentnaam de map is met de vSphere-agent.
  cd %SystemDrive%\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Agents\agent-naam
 3. (Optioneel) Als u de huidige configuratie-instellingen wilt weergeven, voert u de volgende opdracht uit.
  DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config get

  Het volgende is een voorbeeld van de opdrachtuitvoer.

  managementEndpointName: VCendpoint
  doDeletes: True
 4. (Optioneel) Als u de naam wilt wijzigen voor het endpoint dat u tijdens de installatie hebt gewijzigd, gebruikt u de volgende opdracht.

  set managementEndpointName

  Bijvoorbeeld: DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set managementEndpointName mijn-endpoint

  Met dit proces kunt u de naam van het endpoint in vRealize Automationwijzigen zonder endpoints te wijzigen.

 5. (Optioneel) Als u het beleid voor verwijdering van de virtual machine wilt wijzigen, gebruikt u de volgende opdracht.

  set doDeletes

  Bijvoorbeeld: DynamicOps.Vrm.VRMencrypt.exe VRMAgent.exe.config set doDeletes onwaar

  Optie Beschrijving
  waar (Standaard) Virtual machines die zijn vernietigd in vRealize Automation, verwijderen van vCenter Server.
  onwaar Virtual machines die zijn vernietigd in vRealize Automation, verplaatsen naar de directory VRMDeleted in vCenter Server.
 6. Open Systeembeheer > Services en start de service vRealize Automation Agent – agent-naam.

Volgende stappen

Voor hoge beschikbaarheid kunt u een redundante agent voor uw endpoint installeren en configureren. Installeer elke redundante agent op een afzonderlijke server, maar geef de agenten dezelfde naam en configureer ze op identieke wijze.