De X-Frame-Options-reactieheader wordt in bepaalde gevallen twee keer weergegeven.

De X-Frame-Options-reactieheader kan twee keer worden weergegeven omdat de vIDM-service deze header zowel aan de back-end als aan HAProxy toevoegt. Met een juiste configuratie voorkomt u dat deze twee keer wordt weergegeven.

Procedure

  1. Open /etc/haproxy/conf.d/20-vcac.cfg om te bewerken.
  2. Zoek de volgende regel in de front-endsectie.
    rspadd X-Frame-Options:\ SAMEORIGIN
  3. Voeg de volgende regels toe vóór de regel die u in de vorige stap hebt gevonden:
    rspdel X-Frame-Options:\ SAMEORIGIN
  4. Laad de HAProxy-configuratie opnieuw met de volgende opdracht.
    /etc/init.d/haproxy reload