U kunt de vRealize Automation-toepassing bijwerken zonder de IaaS-onderdelen te upgraden.

Gebruik deze procedure wanneer u de vRealize Automation-toepassing wilt bijwerken zonder de IaaS-onderdelen te upgraden. Deze procedure
 • Stopt IaaS-services niet.
 • Hierdoor wordt de update van de beheeragenten overgeslagen.
 • Hierdoor wordt de automatische update van IaaS-onderdelen voorkomen nadat de vRealize Automation-toepassing is bijgewerkt.

Procedure

 1. Open een beveiligde shellverbinding naar het primaire vRealize Automation-toepassingsknooppunt.
 2. Voer deze opdracht uit in de opdrachtprompt om het schakelbestand te maken:
  touch /tmp/disable-iaas-upgrade
 3. Stop de IaaS-services handmatig.
  1. Meld u aan bij uw IaaS Windows-server.
  2. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
  3. Stop de services in de volgende volgorde.
   Opmerking: Sluit de IaaS Windows-server niet af.
   1. Elke VMwarevRealize Automation-proxyagent.
   2. Elke VMware DEM-werker.
   3. De VMware DEM-orchestrator.
   4. De VMware vCloud Automation Center-service.
 4. Open de beheerinterface van de primaire vRealize Automation-toepassing en werk de primaire vRealize Automation-toepassing bij.