In een omgeving voor hoge beschikbaarheid vormt de primaire virtual appliance het knooppunt dat de ingesloten PostgreSQL-database in de mastermodus uitvoert. De andere knooppunten in de omgeving voeren de ingesloten PostgreSQL-database uit in replicamodus. Tijdens het upgraden zijn voor het repliceren van een virtuele 6.2.5 toepassing geen wijzigingen in de database vereist.

Sluit de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing niet tijdens het installeren van de update.

Voorwaarden

 • Controleer of u de updates voor de virtuele toepassing hebt gedownload. Zie vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.

 • Controleer of de jdbc:postgresql-verbindingspunten voor de database verwijzen naar het externe IP-adres van het masterknooppunt voor PostgreSQL.

  1. Open een nieuwe opdrachtprompt op de vRealize Automation-toepassing.

  2. Ga naar /etc/vcac/server.xml en maak een back-up van het server.xml-bestand.

  3. Open het bestand server.xml.

  4. Bewerk indien nodig de vermelding jdbc:postgresql in het bestand server.xml om de PostgreSQL-database aan te geven die u wilt gebruiken.

   • Voor een externe PostgreSQL-database voert u het externe IP-adres van het PostgreSQL-masterknooppunt in.

   • Voor de ingesloten PostgreSQL-database voert u het IP-adres van de virtuele mastertoepassing in.

   Bijvoorbeeld jdbc:postgresql://198.15.100.60:5432/vcac

Procedure

 1. Open de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing voor de upgrade.
  1. Meld u aan als rootgebruiker bij de beheerinterface van elke secundaire vRealize Automation-toepassing.

   https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Klik op Bijwerken.
 2. Klik op Instellingen.
 3. Selecteer het downloaden van de updates vanuit een VMware-opslagplaats of vanaf een cd-rom in het gedeelte Opslagplaats updates.
 4. Klik op Status.
 5. Klik op Updates controleren om te zien of een update beschikbaar is.
 6. Klik op Updates installeren.
 7. Klik op OK.

  Er verschijnt een bericht dat aangeeft dat de update wordt uitgevoerd.

 8. (Optioneel) Voer de volgende stappen uit als u de grootte van de schijf niet handmatig hebt gewijzigd van 1 GB in 50 GB.
  1. Wanneer het systeem u vraagt om de virtuele toepassing opnieuw te starten, klikt u op Systeem en vervolgens op Opnieuw opstarten.

   Tijdens het opnieuw opstarten past het systeem de ruimte op Schijf 1 aan die nodig is voor de update.

  2. Nadat het systeem opnieuw is opgestart, meldt u zich af en weer aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing en selecteert u Update > Status.
  3. Klik op Controleren op updates en Updates installeren.
 9. Open de logboekbestanden als u de voortgang van de upgrade wilt controleren.
  • /opt/vmware/var/log/vami/vami.log

  • /opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log

  • /var/log/vmware/horizon/horizon.log

  • /var/log/bootstrap/*.log

  Als u zich afmeldt tijdens het upgradeproces en u zich vervolgens opnieuw aanmeldt, kunt u de voortgang van de update blijven volgen in het logboekbestand /opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log.

  De tijd die nodig is om de update te voltooien, is afhankelijk van uw omgeving.

 10. Als de update is voltooid, meldt u zich af bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing, wist u de cache van uw webbrowser en meldt u zich aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.
 11. Start de virtuele toepassing opnieuw.
  1. Klik op Systeem.
  2. Klik op Opnieuw opstarten en bevestig uw selectie.
 12. Nadat de virtuele toepassing opnieuw is opgestart, meldt u zich aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-replicatoepassing.
 13. Selecteer Cluster.
 14. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de vRealize Automation-mastertoepassing in.
 15. Klik op Deelnemen aan cluster.
 16. Klik op Services en controleer of elke service, met uitzondering van de iaas-service, wordt vermeld als GEREGISTREERD.

Volgende stappen

IaaS-serveronderdelen upgraden na de upgrade van vRealize Automation.