Voor een succesvolle migratie naar een minimale omgeving gelden de volgende vereisten.

Minimale implementaties bevatten één vRealize Automation-toepassing en één Windows-server die de IaaS-onderdelen host. In een minimale implementatie kan de vRealize Automation SQL Server-database zich op dezelfde Windows-server bevinden als de IaaS-onderdelen of op een afzonderlijke Windows-server.

Figuur 1. Minimale implementatie van vRealize Automation

Minimale vRealize Automation-omgeving

Voorwaarden

 • Controleer of u een nieuwe doelomgeving van vRealize Automation hebt.
 • Installeer relevante proxyagenten in de doelomgeving in overeenstemming met deze vereisten.
  • De naam van de doelproxyagent moet overeenkomen met de naam van de bronproxyagent voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer en testproxyagenten.
   Opmerking: Voer de volgende stappen uit om een agentnaam te verkrijgen.
   1. Meld u op de IaaS-host aan bij Windows als een lokale gebruiker met beheerdersrechten.

   2. Gebruik Windows Verkenner om naar de agentinstallatiemap te gaan.
   3. Open het bestand VRMAgent.exe.config.
   4. Zoek onder de tag serviceConfiguration naar de waarde van het attribuut agentName.
  • Controleer Knowledge Base-artikel 51531.
  • De endpointnaam van de doelproxyagent moet overeenkomen met de endpointnaam van de bronproxyagent voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer en testproxyagenten.
  • Maak geen endpoint voor vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer of testproxyagenten in de doelomgeving.
 • Controleer de versienummers van vRealize Automation-onderdelen op de vRealize Automation-doeltoepassing.
  1. Meld u aan bij het doel voor vRealize Automation-toepassingsbeheer als een root met het wachtwoord dat u hebt ingevoerd wanneer u de vRealize Automation-doeltoepassing hebt geïmplementeerd.

  2. Selecteer Cluster.
  3. Vouw de records voor host-/knooppuntnaam uit door op de driehoek te klikken.

   Controleer of de versienummers van de vRealize AutomationIaaS-onderdelen overeenkomen.

 • Controleer of de doelversie van Microsoft SQL Server voor de IaaSvRealize Automation-doeldatabase 2012, 2014 of 2016 is.
 • Controleer of poort 22 geopend is tussen de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen. Poort 22 is vereist om SSH-verbindingen (Secure Shell) tot stand te brengen tussen virtuele doel- en brontoepassingen.
 • Controleer of het vCenter-eindpunt over voldoende resources beschikt om de migratie te voltooien.
 • Controleer of de systeemtijd van de doelomgeving vRealize Automation is gesynchroniseerd tussen Cafe en de IaaS-onderdelen.
 • Controleer of op elk IaaS-serverknooppunt in de doelomgeving minimaal Java SE Runtime Environment (JRE) 8, update 181 (64 bits) of hoger is geïnstalleerd. Controleer na het installeren van de JRE of de systeemvariabele JAVA_HOME verwijst naar de Java-versie die u op elk IaaS-knooppunt hebt geïnstalleerd. Pas het pad zo nodig aan.
 • Controleer of op elk IaaS-knooppunt PowerShell 3.0 of later is geïnstalleerd.
 • Controleer of de vRealize Automation-bron- en -doelomgevingen actief zijn.
 • Controleer of er geen gebruikers- en inrichtingsactiviteiten plaatsvinden in de vRealize Automation-bronomgeving.
 • Controleer of de antivirus- of beveiligingssoftware op de IaaS-knooppunten in de vRealize Automation-doelomgeving die interactie heeft met het besturingssysteem en de bijbehorende onderdelen, goed is geconfigureerd of is uitgeschakeld.
 • Controleer of de IaaS Web Service en Model Manager niet opnieuw moeten worden opgestart vanwege Windows installatie-updates die in behandeling zijn. Door in behandeling zijnde updates kan de migratie mogelijk de World Wide Web Publishing Service niet starten of beëindigen.

Volgende stappen

Taken vóór de migratie.