U kunt via de console een stille vRealize Automation-installatie zonder toezicht uitvoeren van een pas geïmplementeerde vRealize Automation-toepassing.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u aan bij de toepassingsconsole van vRealize Automation als rootgebruiker.
 2. Ga naar de volgende directory.
  /usr/lib/vcac/tools/install
 3. Open het antwoordbestand ha.properties in een teksteditor.
 4. Voeg specifieke vermeldingen voor uw implementatie toe in het bestand ha.properties, sla het op en sluit het.
  U kunt tijd besparen door een ha.properties-bestand van een andere implementatie te kopiëren en aan te passen in plaats van het volledige standaardbestand te bewerken.
 5. Start de installatie vanuit dezelfde directory door de volgende opdracht uit te voeren.
  vra-ha-config.sh

  De installatie kan een uur of langer duren, afhankelijk van de omgeving en de grootte van de implementatie.

 6. (Optioneel) Controleer het logboekbestand nadat de installatie is voltooid.
  /var/log/vcac/vra-ha-config.log

  Het stille installatieprogramma slaat geen gebruikersspecifieke instellingen op in het logbestand, zoals wachtwoorden, licenties of certificaten.