Wanneer u een migratie uitvoert van een vRealize Automation 6.2.5-omgeving, moet u de URL bijwerken van het infrastructuurendpoint dat verwijst naar de ingesloten vRealize Orchestrator-doelserver.

Voorwaarden

 • Migreer vRealize Automation naar de vRealize Automation-doelrelease.

 • Meld u aan bij de vRealize Automation-doelconsole.

  1. Open de vRealize Automation-console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-hostname.domain.name/vcac.

   Open voor een omgeving met hoge beschikbaarheid de console met de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de load balancer van de virtuele doeltoepassing: https://vra-va-lb-hostname.domain.name/vcac.

  2. Meld u aan als een IaaS-beheerder.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer op de pagina Endpoints het vRealize Orchestrator-endpoint en klik op Bewerken.
 3. Bewerk in het tekstvak Adres de URL van het vRealize Orchestrator-endpoint.
  • Als u een migratie hebt uitgevoerd naar een minimale omgeving, vervangt u de URL van het vRealize Orchestrator-endpoint door https://vra-va-hostname.domain.name:443/vco.

  • Als u een migratie hebt uitgevoerd naar een omgeving met hoge beschikbaarheid, vervangt u de URL van het vRealize Orchestrator-endpoint door https://vra-va-lb-hostname.domain.name:443/vco.

 4. Klik op OK.
 5. Voer handmatig een gegevensverzameling uit op het vRealize Orchestrator-endpoint.
  1. Selecteer het vRealize Orchestrator-endpoint op de pagina Endpoints.
  2. Selecteer Acties > Gegevensverzameling.

  Controleer of de gegevensverzameling is gelukt.