U kunt de geldigheidsperiode voor externe consoletickets die worden gebruikt bij het opzetten van VMware Remote Console-verbindingen aanpassen.

Als een gebruiker een VMware Remote Console-verbinding maakt, wordt een eenmalige referentie opgehaald voor een specifieke verbinding met een virtual machine. U kunt de ticketvervaldatum instellen op een bepaalde tijdsduur in minuten.

Procedure

  1. Open het bestand /etc/vcac/security.properties in een teksteditor.
  2. Voeg een regel met de indeling consoleproxy.ticket.validitySec=30 toe aan het bestand.

    In deze regel specificeert de numerieke waarde het aantal minuten voordat het ticket vervalt.

  3. Sla het CSV-bestand op en sluit het.
  4. Start de vcac-server opnieuw met gebruikmaking van de opdracht /etc/init.d/vcac-server restart.

resultaten

De ticketvervaldatum wordt teruggezet op de opgegeven tijdsduur in minuten.