Configuratie voor gebruik van een proxy kan ervoor zorgen dat VMware Identity Manager-gebruikers zich niet kunnen aanmelden.

Probleem

U configureert vRealize Automation dusdanig dat deze het netwerk benadert via een proxyserver. VMware Identity Manager-gebruikers zien dan de volgende foutmelding als zij zich willen aanmelden.

Error Unable to get metadata

Voorwaarden

Configureer vRealize Automation dusdanig dat deze het netwerk benadert via een proxyserver. Zie Verbinding maken met het netwerk via een proxyserver.

Oplossing

 1. Meld u aan bij de console van de vRealize Automation-toepassing als rootgebruiker.
 2. Open het volgende bestand in een teksteditor.
  /etc/sysconfig/proxy
 3. Werk de NO_PROXY-regel bij, zodat de proxyserver in geval van VMware Identity Manager-aanmeldingen wordt genegeerd.
  NO_PROXY=vrealize-automation-hostname

  Bijvoorbeeld: NO_PROXY="localhost, 127.0.0.1, automation.mycompany.com".

 4. Sla proxy op en sluit het af.
 5. Start de Horizon-werkruimteservice op door de volgende opdracht in te voeren.
  service horizon-workspace restart