Sommige sites maken verbinding met internet via een proxyserver.

Probleem

Uw implementatie kan geen verbinding maken met openbaar internet. U hebt bijvoorbeeld geen toegang tot websites, openbare clouds die u beheert of webadressen van leveranciers die u gebruikt om software of updates te downloaden.

Oorzaak

Uw site maakt verbinding met internet via een proxyserver.

Voorwaarden

Vraag de beheerder van uw site om proxyservernamen, poortnummers en verificatiegegevens.

Oplossing

  1. Open een webbrowser en ga naar de URL van de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.
    https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
  2. Meld u als root aan en klik op Netwerk.
  3. Voer de FQDN of het IP-adres van de proxyserver van uw site en het poortnummer in.
  4. Als u verificatiegegevens nodig hebt voor uw proxyserver, voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
  5. Klik op Instellingen opslaan.

Volgende stappen

Als u een configuratie uitvoert om een proxy te gebruiken, kan dit invloed hebben op de toegang die gebruikers hebben tot VMware Identity Manager. Raadpleeg Proxy voorkomt aanmelden van VMware Identity Manager-gebruiker om dit probleem op te lossen.