Alle aangepaste eigenschappen die door vRealize Automation worden geleverd, zijn beschikbaar in de bijgewerkte implementatie. Aangepaste eigenschappen en eigenschapsgroepen worden bijgewerkt.

Wijzigingen in terminologie en verwante wijzigingen

Alle versieprofielen die u hebt gemaakt in de bronimplementatie worden bijgewerkt als eigenschapsgroepen. De term versieprofiel wordt niet langer gebruikt.

De term eigenschappenset wordt niet langer gebruikt en CSV-eigenschappensetbestanden zijn niet langer beschikbaar.

Hoofdlettergevoeligheid in namen van aangepaste eigenschappen

Vóór vRealize Automation 7.0 waren namen van aangepaste eigenschappen hoofdletterongevoelig. In vRealize Automation 7.0 en later zijn namen van aangepaste eigenschappen hoofdlettergevoelig. Tijdens de upgrade moeten namen van aangepaste eigenschappen exact overeenkomen. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat eigenschapswaarden geen andere eigenschapswaarden overschrijven en dat ze overeenkomen met woordenboekdefinities van eigenschappen. Bijvoorbeeld: een aangepaste eigenschap hostname en een andere aangepaste eigenschap HOSTNAME worden als verschillende aangepaste eigenschappen beschouwd door vRealize Automation 7.0 en hoger. De aangepaste eigenschap hostname en de aangepaste eigenschap HOSTNAME overschrijven elkaar niet tijdens een upgrade.

Spaties in aangepaste namen van eigenschappen

Voordat u de upgrade naar deze versie van vRealize Automation uitvoert, verwijdert u eventuele spaties uit de namen van aangepaste eigenschappen. U kunt de spatie bijvoorbeeld vervangen door een onderstrepingsteken, zodat de aangepaste eigenschap wordt herkend in de bijgewerkte vRealize Automation-installatie. Namen van aangepaste vRealize Automation-eigenschappen mogen geen spaties bevatten. Dit probleem kan ook invloed hebben op het gebruik van een geüpgradede vRealize Orchestrator-installatie die gebruikmaakt van aangepaste eigenschappen die spaties in eerdere versies van vRealize Automation of vRealize Orchestrator of beide bevatten.

Gereserveerde eigenschapsnamen

Omdat verschillende sleutelwoorden nu worden gereserveerd, kan dat van invloed zijn op bepaalde bijgewerkte eigenschappen. Bepaalde sleutelwoorden die in de blueprintcode worden gebruikt, kunnen worden geïmporteerd, bijvoorbeeld met behulp van de vRealize CloudClient-functies voor het importeren van blueprints. Deze sleutelwoorden worden als gereserveerd beschouwd en zijn niet beschikbaar voor eigenschappen die worden bijgewerkt. Deze sleutelwoorden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, cpu, storage en memory.