De Windows-servers in een vRealize AutomationIaaS-configuratie bevatten standaard geen vRealize Log Insight-agent.

vRealize Log Insight biedt aggregatie en indexering van logs en kan logs verzamelen, importeren en analyseren om systeemproblemen bloot te leggen. Als u logs van IaaS-servers wilt vastleggen en analyseren met behulp van vRealize Log Insight, moet u de vRealize Log Insight-agent voor Windows afzonderlijk installeren.

Zie de documentatie van VMware vRealize Log Insight voor meer informatie.

vRealize Automation-toepassings beschikken standaard over de vRealize Log Insight-agent.