Een grote implementatie van vRealize Automation bestaat uit systemen van 75.000 beheerde machines of minder en bevat de van toepassing zijnde virtual machines, load balancers en poortconfiguraties.

Ondersteuning

Een grote implementatie kan de volgende items ondersteunen.

 • 75.000 beheerde machines

 • 2500 catalogusitems

 • 100 gelijktijdige machine-inrichtingen

Vereisten

Een grote implementatie moet aan de van toepassing zijnde vereisten voor de systeemconfiguratie voldoen.

Virtuele toepassingen

 • vRealize Automation-toepassing 1: vrava-1.ra.local

 • vRealize Automation-toepassing 2: vrava-2.ra.local

 • vRealize Automation-toepassing 2: vrava-3.ra.local

 • vRealize Business for Cloud-toepassing: vrb.ra.local

Virtual machines van de Windows Server

 • Infrastructure Web Server 1: web-1.ra.local

 • Infrastructure Web Server 2: web-2.ra.local

 • Infrastructure Manager Server 1: manager-1.ra.local

 • Infrastructure Manager Server 2: manager-2.ra.local

 • DEM-server infrastructuur 1: dem-1.ra.local

 • DEM-server infrastructuur 2: dem-2.ra.local

 • Infrastructure Agent Server 1: agent-1.ra.local

 • Infrastructure Agent Server 2: agent-2.ra.local

 • Geclusterde MSSQL-database: mssql.ra.local

Load balancers

 • Load balancer vRealize Automation-toepassing: vrava.ra.local

 • Load balancer Infrastructure Web: web.ra.local

 • Load balancer Infrastructure Manager Service: manager.ra.local

Certificaten

De in deze tabel gebruikte hostnamen zijn slechts voorbeelden.

Serverrol

CN of SAN

vRealize Automation-toepassing

SAN bevat de volgende hostnamen:

 • vrava.ra.local

 • vrava-1.ra.local

 • vrava-2.ra.local

Infrastructure Web Server

SAN bevat de volgende hostnamen:

 • web.ra.local

 • web-1.ra.local

 • web-2.ra.local

Infrastructure Manager Server

SAN bevat de volgende hostnamen:

 • manager.ra.local

 • manager-1.ra.local

 • manager-2.ra.local

vRealize Business for Cloud-toepassing

CN = vrb.ra.local

Poorten

Gebruikers moeten toegang kunnen krijgen tot bepaalde poorten. Alle genoemde poorten zijn standaardpoorten.

Serverrol

Poort

Load balancer vRealize Automation-toepassing

443, 8444,8283 Poort 8444 is vereist voor de VMware Remote Console Poort 8382 is vereist voor het vRealize Orchestrator Control Center.

Beheerders moeten, naast de poorten die gebruikers nodig hebben, toegang kunnen krijgen tot bepaalde poorten.

Serverrol

Poort

vRealize Automation-toepassing

5480, 8283, 8443. Poort 8443 wordt gebruikt voor geavanceerde configuratie van identiteitsbeheer.

VMware Identity Manager naar Active Directory: 389, 636, 3268, 3269

VMware Identity Manager naar domeincontroller: 88, 464, 135

vRealize Business for Cloud-server

5480

Het systeem moet ondersteuning bieden voor de juiste communicatie tussen toepassingen.

Serverrol

Inkomende poorten

Uitgaande poorten voor service of systeem

vRealize Automation

vRealize Automation-toepassing

HTTPS: 443

Adapterconfiguratie: 8443

Proxy externe console: 8444

Postgres: 5432

Rabbit MQ: 4369, 25672, 5671, 5672

ElasticSearch: 9300, 40002, 40003

Stomp: 61613

SSH: 22

Control-Center: 8283

LDAP: 389

LDAPS: 636

vRealize Automation-toepassing: 5432, 4369, 25672, 5671,5672, 9300, 40002, 40003.

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

VMware ESXi: 902. Voor Infrastructure Web is toegang vereist tot vSphere-endpoint poort 443 om een ticket te verkrijgen voor VMware Remote Console. De vRealize Automation-toepassing moet toegang kunnen krijgen tot ESXi-hostpoort 902 om een proxy tussen de consolegegevens en de gebruiker tot stand te brengen.

Kerberos-verificatie: 88

Vernieuwing computerobjectwachtwoord: 464

Infrastructure Web Server

HTTPS: 443

MSDTC: 443, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Virtual appliance vRealize Automation-toepassing: 5480.

vSphere-endpoint: 443. Voor Infrastructure Web is toegang vereist tot vSphere-endpoint poort 443 om een ticket te verkrijgen voor VMware Remote Console. Voor de vRealize Automation-toepassing is toegang vereist tot de ESXi-hostpoort 902 om een proxy tussen de consolegegevens en de gebruiker tot stand te brengen.

MSSQL: 135, 1433, 1024 to 65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure Manager Server

HTTPS: 443

MSDTC: 135,1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

vRealize Automation-toepassing: 443, 5480

MSSQL: 135, 1433, 1024 to 65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure DEM Server

N.v.t.

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Manager: 443

Load balancer vRealize Orchestrator: 8281

vRealize Automation-toepassing: 5480.

Infrastructure Agent Server

N.v.t.

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Manager: 443

vRealize Automation-toepassing: 5480.

MSSQL-databaseserver

MSSQL: 1433

MSDTC: 135, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure Web Server: 135, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

Infrastructure Manager Server: 135, 1024-65535. Zie de sectie Database-implementatie van vRealize Automation-implementatie voor informatie over het verkleinen van dit bereik.

vRealize Business for Cloud-server

HTTPS: 443

SSH: 22

Beheerinterface van vRealize Automation-toepassing: 5480

Load balancer vRealize Automation-toepassing: 443

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web: 443

Algemene catalogus

Algemene catalogus: 3268, 3269

Load balancers moeten toegang kunnen krijgen via de volgende poorten.

Load balancer

Gebalanceerde poorten

Load balancer vRealize Automation-toepassing

443, 8444

Load balancer vRealize Automation Infrastructure Web

443

Load balancer vRealize Automation Manager Server

443

Afbeeldingen

Figuur 1. Minimale benodigde ruimte voor grote configuratie van vRealize Automation
Grote configuratie

Figuur 2. Minimale benodigde ruimte voor grote configuratie van vRealize Business for Cloud