Voor hoge beschikbaarheid kunnen gedistribueerde installaties een load balancer gebruiken vóór een cluster van vRealize Automation-toepassingsknooppunten.

U gebruikt de beheerinterface op de nieuwe vRealize Automation-appliance om deze toe te voegen aan een bestaand cluster met een of meer toepassingen. Bij het toevoegen worden configuratiegegevens gekopieerd naar de nieuwe toepassing die u toevoegt, waaronder certificaat, SSO, licentie, database, en berichtgegevens.

Active Directory—Elke vRealize Automation-appliance bevat een connector die ondersteuning biedt voor gebruikersverificatie, maar er is meestal maar één connector geconfigureerd voor het uitvoeren van synchronisatie tussen directory's. Nadat u een andere appliance hebt toegevoegd, moet u een tweede connector configureren die overeenkomt met de toegevoegde appliance. De tweede connector maakt verbinding met uw identiteitsprovider en verwijst naar dezelfde Active Directory. Op die manier neemt de tweede appliance het beheer van gebruikersverificatie over bij een storing op de eerste appliance.

U moet toepassingen één voor één toevoegen aan een cluster, niet parallel.

Voorwaarden

 • Het cluster moet al een of meer vRealize Automation-toepassingen bevatten, waarvan er één het primaire knooppunt is. Zie De eerste vRealize Automation-toepassing configureren in een cluster.

  Pas nadat de nieuwe toepassing aan het cluster is toegevoegd, kunt u een nieuwe toepassing als primair knooppunt instellen.

 • Maak het knooppunt van de nieuwe toepassing. Zie De vRealize Automation-toepassing implementeren.
 • Controleer of de load balancer is geconfigureerd voor gebruik met de nieuwe toepassing.
 • Controleer dat er verkeer door de load balancer kan passeren naar alle huidige knooppunten en het nieuwe knooppunt dat u gaat toevoegen.
 • Controleer of alle vRealize Automation-services op de huidige knooppunten zijn gestart.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan bij de beheerinterface van de nieuwe vRealize Automation-toepassing.
  https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  Sla eventuele certificaatwaarschuwingen over.

 2. Als de installatiewizard wordt weergegeven, annuleert u deze zodat u naar de beheerinterface in plaats van de wizard kunt gaan.
 3. Selecteer Beheerder > Tijdsinstellingen en stel de tijdbron in op de bron waarvan ook de rest van de clustertoepassingen gebruikmaken.
 4. Selecteer vRA > Cluster.
 5. Typ de FQDN van een eerder geconfigureerde vRealize Automation-toepassing in het tekstvak Leidend clusterknooppunt.
  U kunt de FQDN van de primaire vRealize Automation-toepassing gebruiken of een vRealize Automation-toepassing die al aan de cluster is gekoppeld.
 6. Typ het hoofdwachtwoord in het tekstvak Wachtwoord.
 7. Klik op Deelnemen aan cluster.
 8. Sla eventuele certificaatwaarschuwingen over.
  De services voor de cluster worden opnieuw opgestart.
 9. Controleer of de services worden uitgevoerd.
  1. Klik op het tabblad Services.
  2. Klik op het tabblad Vernieuwen om de voortgang van het opstarten van de service te volgen.

resultaten

Als een bewerking voor het aansluiten bij een cluster een lange tijd in beslag neemt en er uiteindelijk een time-out optreedt, raadpleegt u VMware Knowledge Base-artikel 58708.