Na de upgrade van vRealize Automation 6.2.5, downloadt u het IaaS-installatieprogramma naar de virtuele machine waarop de IaaS-componenten zijn geïnstalleerd die een upgrade nodig hebben.

Als u tijdens deze procedure certificaatwaarschuwingen ziet, dan kunt u deze negeren.

Opmerking: Behalve bij een passieve back-upinstantie van de Manager Service, moet het opstarttype van alle services tijdens de upgradeprocedure worden ingesteld op Automatisch. Als u services instelt op Handmatig, mislukt het upgradeproces.

Voorwaarden

  • Controleer of Microsoft .NET Framework 4.5.2 of later is geïnstalleerd op de virtual machine met de IaaS-installatie. U kunt het .NET-installatieprogramma downloaden vanaf de installatiepagina voor VMware vRealize Automation IaaS. Als u .NET bijwerkt naar 4.5.2 nadat u de services hebt afgesloten, wordt de virtual machine mogelijk opnieuw gestart tijdens de installatie. Als dit zich voordoet, moet u alle IaaS-services op de virtual machine met uitzondering van de Management Agent handmatig stoppen.
  • Als u Internet Explorer gebruikt voor de download, controleert u of Verbeterde beveiliging niet is ingeschakeld. Voer res://iesetup.dll/SoftAdmin.htm in de zoekbalk in en druk op Enter.
  • Meld u als lokale beheerder aan bij de Windows-server waarop een of meer IaaS-onderdelen zijn geïnstalleerd die u wilt upgraden.

Procedure

  1. Open in een browser de pagina voor IaaS-installatie op de primaire of master-vRealize Automation-toepassing.
    https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer
  2. Klik op het IaaS-installatieprogramma.
  3. Sla desgevraagd setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe op het bureaublad op.
    Wijzig de bestandsnaam niet. De naam koppelt de installatie met de juiste vRealize Automation-toepassing.

Volgende stappen