Voordat u een migratie uitvoert, moet u een gegevensverzameling van de NSX Netwerk- en beveiligingsinventaris uitvoeren in de vRealize Automation-bronomgeving.

Deze gegevensverzameling is nodig zodat de herconfiguratie van de load balancer in vRealize Automation werkt na de migratie vanaf 7.1.x of hoger.

Opmerking: Deze gegevensverzameling is in uw bronomgeving niet nodig als u een migratie hebt uitgevoerd van vRealize Automation 6.2.x. vRealize Automation 6.2.x ondersteunt de herconfiguratie van de load balancer niet.

Procedure

Volgende stappen

De brondatabase voor vRealize AutomationIaaS Microsoft SQL handmatig klonen.