Voorkom dat het DECnet-protocol standaard op uw systeem geladen wordt. Kwaadwillenden kunnen dit protocol gebruiken om uw systeem aan te vallen.

Voorkom dat de module DECnet Protocol geladen wordt, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Door dit protocol aan de netwerkstack te koppelen, wordt de host extra blootgesteld aan mogelijke aanvallen. Lokale processen zonder rechten kunnen ervoor zorgen dat het systeem dynamisch een protocolhandler laadt door het protocol te gebruiken om een socket te openen.

Procedure

  1. Open het bestand DECnet Protocol /etc/modprobe.conf.local in een teksteditor.
  2. Controleer of de volgende regel in dit bestand staat.
    install decnet /bin/true
  3. Sla het CSV-bestand op en sluit het.