In een vRealize Automation-omgeving met hoge beschikbaarheid start Identity Manager voor beheer van directory's soms niet op nadat de horizon-workspace-service opnieuw is opgestart.

Probleem

De horizon-workspace-service kan niet worden gestart vanwege een fout die vergelijkbaar is met de volgende:

Error creating bean with name
 'liquibase' defined in class path resource [spring/datastore-wireup.xml]:
 Invocation of init method failed; nested exception is
 liquibase.exception.LockException: Could not acquire change log lock. Currently
 locked by fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0
 (fe80:0:0:0:250:56ff:fea8:7d0c%eth0) since 10/29/15 

Oorzaak

Identity Manager wordt mogelijk niet gestart in een omgeving met hoge beschikbaarheid door problemen met het hulpprogramma voor gegevensbeheer liquibase dat wordt gebruikt door vRealize Automation.

Oplossing

 1. Meld u als rootgebruiker aan bij een consolesessie in de vRealize Automation-toepassing.
 2. Stop de horizon-workspace-service door de volgende opdracht in te voeren.

  #service horizon-workspace stop

 3. Open de Postgres-shell als hoofdgebruiker.

  su postgres

 4. Ga naar de juiste bin-map.

  cd /opt/vmware/vpostgres/current/bin

 5. Maak verbinding met de database.

  psql vcac

 6. Voer vanuit saas.databasechangeloglock de volgende SQL-query uit.

  select * from databasechangeloglock;

  Als er in de uitvoer een waarde "t" voor true wordt weergegeven, moet de vergrendeling handmatig worden opgeheven.

 7. Als u de vergrendeling handmatig moet opheffen, voert u de volgende SQL-query uit.

  update saas.databasechangeloglock set locked=FALSE, lockgranted=NULL, lockedby=NULL where id=1;

 8. Voer vanuit saas.databasechangeloglock de volgende SQL-query uit.

  select * from databasechangeloglock;

  In de uitvoer moet een waarde van "f" voor false worden weergegeven, wat betekent dat deze is ontgrendeld.

 9. Verlaat de Postgres-vcac-database.

  vcac=# \q

 10. Sluit de Postgres-shell.

  exit

 11. Start de horizon-workspace-service.

  #service horizon-workspace start