Voordat u vRealize Automation migreert, moet u uw sjablonen voor virtual machines controleren om ervoor te zorgen dat elke sjabloon een minimale geheugeninstelling van ten minste 4 MB heeft.

Als u een sjabloon voor een virtual machine in uw vRealize Automation-bronomgeving met minder dan 4 MB geheugen hebt, zal de migratie mislukken. Voltooi deze procedure om te bepalen of blueprints in de bronomgeving minder dan 4 MB geheugen hebben.

Voorwaarden

Procedure

 1. Meld u aan bij de Windows-server die als host fungeert voor uw SQL Server-database.
 2. Open SQL Server Management Studio en maak verbinding met uw vRA-database.
 3. Voer dit script uit om te controleren of er blueprints zijn waarvoor minder dan 4 MB geheugen is opgegeven.

  update VirtualMachineTemplate set MemoryMB = 4 where IsHidden = 0 and MemoryMB < 4;

  waarbij vCAC de naam van de database is.

 4. Als het script blueprints vindt waarvoor minder dan 4 MB geheugen is opgegeven, werkt u de hoeveelheid geheugen bij tot ten minste 4 MB.

  update [vCAC].[dbo].[VirtualMachineTemplate] set MemoryMB = 4 where IsHidden = 0 and MemoryMB < 4;

  waarbij vCAC de naam van de database is.

Volgende stappen

vRealize Automation virtual machines voorbereiden op migratie.