Als u de PostgreSQL-replicatiemodus op asynchroon instelt voor de upgrade, kunt u de PostgreSQL-replicatiemodus naar synchroon wijzigen nadat u een upgrade uitvoert van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving.

Voorwaarden

U heeft een upgrade uitgevoerd van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.

    https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480

  2. Klik op Cluster.
  3. Klik op Synchronisatie-modus en wacht totdat de actie is voltooid.
  4. Controleer of alle knooppunten in de kolom Synchronisatiestatus Synchronisatie als status weergegeven.

Volgende stappen

Testverbinding uitvoeren en geüpgradede endpoints controleren.