Het wijzigen van de time-out-instellingen van de load balancer in 10 minuten voorkomt mogelijk niet dat de verbinding onverwacht wordt beëindigd.

Probleem

Het instellen van de time-out op 10 minuten om de verbinding actief te houden tijdens de uitvoering van HTTP/HTTPS-aanvraag kan mogelijk niet voorkomen dat de verbinding onverwacht wordt beëindigd wanneer de migratie langlopende bewerkingen uitvoert.

Oplossing

  • Als de verbinding onverwacht wordt beëindigd tijdens de migratie, verlengt u de time-out op de load balancer tot meer dan 10 minuten of werkt u de DNS-record van de load balancer bij zodat deze naar het juiste actieve knooppunt verwijst gedurende de volledige duur van de migratie. Herstel de DNS-record van de load balancer zodra de migratie is voltooid.