U kunt uw huidige vRealize Automation-omgeving upgraden naar de nieuwste versie.

In-place Upgrade en Side-by-Side Upgrade

Afhankelijk van uw huidige vRealize Automation-omgeving kunt u upgraden naar de nieuwste versie door een in-place upgrade of side-by-side upgrade uit te voeren. Controleer de informatie op deze pagina om te bepalen wat de beste upgrademethode voor uw omgeving is.

Een in-place upgrade is een proces dat uit verschillende stappen bestaat. U voert procedures in een specifieke volgorde uit om de diverse onderdelen in uw huidige omgeving bij te werken. U moet alle productonderdelen upgraden naar dezelfde versie. U kunt alleen een in-place upgrade uitvoeren voor deze paden.
 • vRealize Automation 6.2.5 naar 7.6
 • vRealize Automation 7.1.x naar 7.6
 • vRealize Automation 7.2.x naar 7.6
 • vRealize Automation 7.3.x naar 7.6
 • vRealize Automation 7.4.x naar 7.6
 • vRealize Automation 7.5.x naar 7.6
Bij een gelijktijdige upgrade worden de gegevens in uw huidige vRealize Automation-omgeving gemigreerd naar een doelomgeving die wordt geïmplementeerd met de nieuwste versie van vRealize Automation. U kunt een gelijktijdige upgrade uitvoeren voor deze paden.
 • vRealize Automation 6.2.0 t/m 6.2.5 naar 7.6
 • vRealize Automation 7.0 en 7.0.1 naar 7.5
 • vRealize Automation 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x, 7.5.x naar 7.6

De migratie heeft geen gevolgen voor uw huidige omgeving. Als uw huidige omgeving is geïntegreerd met vCloud Director of vCloud Air, of fysieke endpoints bevat, moet u een upgrade uitvoeren via migratie. Een migratie verwijdert alle niet-ondersteunde endpoints en alles wat eraan is gekoppeld uit de doelomgeving.

Zoek uw huidige versie van vRealize Automation in deze tabel. Gebruik de documenten aan de rechterkant om uw vRealize Automation-omgeving te upgraden naar de nieuwste versie.

Tabel 1. Ondersteunde upgradetrajecten naar de huidige vRealize Automation-release
De versie die momenteel is geïnstalleerd Documentatie voor incrementele upgrades
vRealize Automation 7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x en 7.5.x Raadpleeg een van deze onderwerpen.
vRealize Automation 7.0 of 7.0.1 Zie vRealize Automation migreren.
vRealize Automation 6.2.5 Raadpleeg een van deze onderwerpen.
vRealize Automation 6.2.0, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 Zie vRealize Automation migreren.

In deze tabel vindt u informatie over de upgrade van een eerdere release van vCloud Automation Center. U moet upgraden naar vRealize Automation 6.2.5 voordat u kunt upgraden naar de nieuwste versie van vRealize Automation. U kunt koppelingen naar de documentatie voor de versies 5.x en 6.x van vCloud Automation Center en vRealize Automation vinden in https://www.vmware.com/support/pubs/vcac-pubs.html.

Tabel 2. Ondersteunde upgradepaden naar vRealize Automation 6.2.5
De versie die momenteel is geïnstalleerd Documentatie voor incrementele upgrades
vCloud Automation Center 6.0 Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:
 1. vCloud Automation Center 6.0 upgraden naar 6.0.1
 2. Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1
 3. Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x
vCloud Automation Center 6.0.1 Voer de upgrades in de volgende volgorde uit:
 1. Upgraden naar vCloud Automation Center 6.1
 2. Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x
vCloud Automation Center 6.1.x Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x
vRealize Automation 6.2.x Voer een rechtstreekse upgrade uit naar versie 6.2.5, zoals beschreven in Upgraden naar vRealize Automation 6.2.x.
Opmerking: vCloud Automation Center is gerebrand naar vRealize Automation. Alleen de gebruikersinterface en de servicenamen zijn gewijzigd. Mappen en programma's met vcac in hun naam zijn niet gewijzigd.
Als u een 6.2.x-omgeving upgradet, bekijkt u deze items.
 • Het hulpprogramma Upgradebeoordeling voor de vRealize Productietest analyseert uw vRealize Automation 6.2.x-omgeving op eventuele functieconfiguraties die upgradeproblemen kunnen veroorzaken en controleert of uw omgeving klaar is voor de upgrade. Zie het VMware Knowledge Base-artikel Uw VRealize Automation-configuratie valideren en testen met het VMware vRealize Production Test Tool (2134520) voor informatie over het downloaden en gebruiken van dit hulpprogramma. vRealize Production Test Upgrade Assessment Guide en vRealize Production Test-documentatie is beschikbaar in de sectie Gerelateerde hulpbronnen van de vRealize Automation-productdocumentatie.
 • Wanneer u vanuit een 6.2.x-omgeving upgradet naar de nieuwste versie van vRealize Automation, worden veel functionele wijzigingen aangebracht. Zie Overwegingen bij het upgraden naar deze versie van vRealize Automation voor meer informatie.
 • Als u uw vRealize Automation 6.2.x-implementatie hebt aangepast, neemt u contact op met uw CCE-ondersteuningspersoneel voor verdere informatie over upgradeoverwegingen.
 • Besturingselementen voor het woordenboek voor eigenschappen die niet worden ondersteund na de upgrade kunnen worden hersteld met vRealize Orchestrator en de relaties van het woordenboek voor eigenschappen.
 • Als er zich werkstromen in uw bronomgeving bevinden die verouderde code bevatten, raadpleegt u de vRealize Automation Extensibility Migration Guide voor informatie over de vereiste codewijzigingen voor conversie naar gebeurtenisbrokerabonnementen. De vRealize Automation Extensibility Migration Guide is beschikbaar in de sectie Meer info over vRealize Automation van de vRealize Automation-productdocumentatie.