Werkbladen leggen belangrijke informatie vast die u moet raadplegen tijdens de installatie.

De instellingen zijn hoofdlettergevoelig. Er zijn extra ruimten voor meer onderdelen, als u een gedistribueerde implementatie installeert. Mogelijk hebt u niet alle ruimte in de werkbladen nodig. Bovendien kan een machine meer dan één IaaS-onderdeel hosten. Zo kunnen de primaire webserver en DEM Orchestrator zich bijvoorbeeld op dezelfde FQDN bevinden.

Tabel 1. vRealize Automation-toepassing

Variabele

Mijn waarde

Voorbeeld

FQDN van primaire vRealize Automation-toepassing

automation.mycompany.com

IP-adres van primaire vRealize Automation-toepassing

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.105

FQDN van aanvullende vRealize Automation-toepassing

automation2.mycompany.com

IP-adres van aanvullende vRealize Automation-toepassing

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.106

FQDN van load balancer van vRealize Automation-toepassing

automation-balance.mycompany.com

IP-adres van load balancer van vRealize Automation-toepassing

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.201

Gebruikersnaam voor beheerinterface (https://appliance-FQDN:5480)

root (standaard)

root

Wachtwoord voor beheerinterface

admin123

Standaardtenant

vsphere.local (standaard)

vsphere.local

Gebruikersnaam voor standaardtenant

administrator@vsphere.local (standaardwaarde)

administrator@vsphere.local

Wachtwoord voor standaardtenant

login123

Tabel 2. IaaS Windows-servers

Variabele

Mijn waarde

Voorbeeld

Primaire IaaS-webserver met FQDN voor Model Manager-gegevens

web.mycompany.com

Primaire IaaS-webserver met IP-adres voor Model Manager-gegevens

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.107

FQDN voor extra IaaS-webserver

web2.mycompany.com

IP-adres voor extra IaaS-webserver

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.108

FQDN voor load balancer van IaaS-webserver

web-balance.mycompany.com

IP-adres voor load balancer van IaaS-webserver

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.202

FQDN van actieve IaaS Manager Service-host

mgr-svc.mycompany.com

IP-adres van actieve IaaS Manager Service-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.109

FQDN van passieve IaaS Manager Service-host

mgr-svc2.mycompany.com

IP-adres van passieve IaaS Manager Service-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.110

FQDN voor load balancer van IaaS Manager Service-host

mgr-svc-balance.mycompany.com

IP-adres voor load balancer van IaaS Manager Service-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.203

Voor IaaS-services domeinaccount met beheerdersrechten op hosts

SUPPORT\provisioner

Accountwachtwoord

login123

Tabel 3. IaaS SQL Server-database

Variabele

Mijn waarde

Voorbeeld

Database-instantie

IAASSQL

Databasenaam

vcac (standaard)

vcac

Wachtwoordzin (gebruikt bij installatie, upgrade en migratie)

login123

Tabel 4. IaaS Distributed Execution Managers

Variabele

Mijn waarde

Voorbeeld

FQDN van DEM-host

dem.mycompany.com

IP-adres van DEM-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.111

FQDN van DEM-host

dem2.mycompany.com

IP-adres van DEM-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.112

Unieke naam van DEM Orchestrator

Orchestrator-1

Unieke naam van DEM Orchestrator

Orchestrator-2

Unieke naam van DEM Worker

Werker-1

Unieke naam van DEM Worker

Werker-2

Unieke naam van DEM Worker

Werker-3

Unieke naam van DEM Worker

Werker-4