Een IaaS-DEM-werker van vRealize Automation die communiceert met Amazon Web Services (AWS), moet aan aanvullende vereisten voldoen, naast die voor alle IaaS-Windows-servers en DEM’s in het algemeen.

Een DEM-werker kan met AWS communiceren voor de inrichting. De DEM-werker communiceert met en verzamelt gegevens van een Amazon EC2-account.

  • De DEM-werker moet internettoegang hebben.
  • Als de DEM-werker zich achter een firewall bevindt, moet HTTPS-verkeer naar en vanaf aws.amazon.com worden toegestaan, alsook de URL's voor EC2-regio's waartoe uw AWS-accounts toegang hebben, zoals ec2.us-east-1.amazonaws.com voor de US East-regio.

    Elke URL wordt omgezet naar een bereik met IP-adressen, zodat u mogelijk een tool, zoals die op de website Network Solutions, nodig hebt om deze IP-adressen weer te geven en te configureren.

  • Als de DEM-werker verbinding maakt met internet via een proxyserver, moet de DEM-service actief zijn met verificatiegegevens die geldig zijn op de proxyserver.