In de console van vRealize Automation is een opdrachtregelinterface beschikbaar voor het uitvoeren van eventueel vereiste installatieaanpassingen na de oorspronkelijke installatie.

De opdrachtregelinterface (CLI) kan installatie- en configuratietaken uitvoeren die niet langer beschikbaar zijn via de browserinterface na de oorspronkelijke installatie. Enkele functies die de CLI kan uitvoeren zijn het opnieuw controleren van vereisten, het installeren van IaaS-onderdelen, het installeren van certificaten of het instellen van de vRealize Automation-hostnaam waarnaar gebruikers hun webbrowser verwijzen.

De CLI is ook nuttig voor gevorderde gebruikers die scripts willen schrijven voor bepaalde bewerkingen. Sommige CLI-functies worden gebruikt door de stille installatie. Vertrouwd zijn met beide functies versterkt dus uw kennis van vRealize Automation-installatiescripts.