Privénetwerkprofielen worden niet ondersteund in vRealize Automation 7 en hoger. Deze profielen worden tijdens de upgrade genegeerd. Geleide netwerkprofielen met gekoppelde PLR edge-instellingen worden ook niet ondersteund in vRealize Automation 7 en hoger. Deze profielen worden tijdens de upgrade ook genegeerd.

Het privénetwerkprofieltype wordt niet ondersteund in vRealize Automation 7 en hoger. Wanneer tijdens het vRealize Automation-upgradeproces een privénetwerkprofiel wordt gevonden in de bronimplementatie, wordt het netwerkprofiel genegeerd. Load balancers die naar deze privénetwerken verwijzen worden ook tijdens het upgraden genegeerd. Dezelfde upgradevoorwaarden zijn van toepassing op geleide netwerkprofielen met gekoppelde PLR edge-instellingen. Geen van de netwerkprofielconfiguraties wordt bijgewerkt.

Als een reservering een privénetwerkprofiel bevat, wordt de instelling van het privénetwerkprofiel tijdens de upgrade genegeerd. De reservering in de doelimplementatie wordt als uitgeschakeld bijgewerkt.

Als een reservering een geleid netwerkprofiel met gekoppelde PLR edge-instellingen bevat, wordt de specificatie van het geleide netwerkprofiel tijdens de upgrade genegeerd. De reservering in de doelimplementatie wordt als uitgeschakeld bijgewerkt.

Zie Inzicht in het upgraden van blueprints voor meerdere machines voor informatie over het upgraden van een blueprint voor meerdere machines met netwerkinstellingen.