Implementeer en configureer alle VMwarevRealize Automation-onderdelen in overeenstemming met de aanbevelingen van VMware.

Houd uw vRealize Automation, vRealize Business for Cloud en vRealize Orchestrator in dezelfde tijdzone en zorg dat hun klokken zijn gesynchroniseerd.

Installeer vRealize Automation, vRealize Business for Cloud en vRealize Orchestrator op dezelfde beheercluster. Richt machines in op een cluster dat geen deel uitmaakt van de beheercluster, zodat de werkbelasting van gebruikers kan worden geïsoleerd van de werkbelasting van de server.

Implementeer proxyagenten in dezelfde datacenter als het endpoint waarmee ze communiceren. VMware raadt het af DEM Workers in externe datacenters te plaatsen, tenzij er een gebruikssituatie op basis van die specifieke werkstroomvaardigheid bestaat die het nodig heeft. Alle onderdelen, met uitzondering van de proxyagents en DEM Workers, moeten worden geïmplementeerd in hetzelfde datacenter of datacenters in een stadsnetwerk (Metropolitan Area Network oftewel MAN). De latentie moet minder dan 5 milliseconden zijn en de bandbreedte mag niet minder zijn dan 1 GB/s tussen de datacenters in het stadsnetwerk.

Zie voor meer informatie, inclusief een verklaring over ondersteuning, het VMware Knowledge Base-artikel VMware vRealize Automation installeren op een gedistribueerde multi-site instantie dat beschikbaar is op VMware Knowledge Base Article 2134842.