Een vRealize Automation-systeembeheerder kan het IaaS-schema installeren in een lege database. Met deze installatiemethode kunt u de database optimaal beveiligen.

Voorwaarden

 • Controleer de database-installatievereisten. Zie IaaS SQL Server-host.
 • Open de installatie-URL van de vRealize Automation-toepassing in een webbrowser en download de installatiescripts voor de IaaS-database.

  https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5480/installer

Procedure

 1. Ga naar de map Database in de map waarin u het ZIP-archief voor de installatie hebt uitgepakt.
 2. Pak het DBInstall.zip-archief uit op een lokale map.
 3. Meld u aan bij de host van de Windows-database met de sysadmin-rechten voor de SQL Server-instantie.
 4. Bewerk de volgende bestanden en vervang alle instanties van de variabelen in de tabel door de juiste waarden voor uw omgeving.
  CreateDatabase.sql
  SetDatabaseSettings.sql
  Tabel 1. Databasewaarden
  Variabele Waarde
  $(DBName) Naam van de database, zoals vRA. Databasenamen mogen niet langer zijn dan 128 ASCII-tekens.
  $(DBDir) Pad naar de gegevensmap voor de database, exclusief de eindslash.
  $(LogDir) Pad naar de logboekmap voor de database, exclusief de eindslash.
 5. Controleer de instellingen in de sectie DB Settings van SetDatabaseSettings.sql en bewerk deze indien nodig.
  De instellingen in het script zijn de aanbevolen instellingen voor de IaaS-database. Alleen ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON en READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON zijn vereist.
 6. Open SQL Server Management Studio.
 7. Klik op Nieuwe query.
  Het venster SQL-query wordt weergegeven.
 8. Controleer of in het menu Query de SQLCMD Mode is geselecteerd.
 9. Plak de volledige aangepaste inhoud van CreateDatabase.sql in het query-venster.
 10. Plak onder de inhoud CreateDatabase.sql de volledige gewijzigde inhoud van SetDatabaseSettings.sql.
 11. Klik op Uitvoeren.
  Het script wordt uitgevoerd en er wordt een database gemaakt.

Volgende stappen

De IaaS-onderdelen in een gedistribueerde configuratie installeren.