Gebruik deze checklist om uw werk vóór, tijdens en na de migratie van vRealize Automation te volgen.

Voer een testmigratie uit vóór de productiemigratie om gebruikssituaties te testen en eventuele problemen te markeren die kunnen optreden tijdens de migratie.

Tabel 1. Vóór de migratie

Stap

Referentie

Een vRealize Automation-installatie implementeren

Zie de vRealize Automation Installation Guide.

Back-up van huidige installatie maken

Voor informatie over het maken van back-ups en het herstellen van uw systeem raadpleegt u vRealize Automation Preparations for Backing Up.

Zie Configuring Backup and Restore by Using Symantec Netbackup voor algemene informatie.

Alle vereisten valideren

Zie Migratievereisten.

Het doel voorbereiden met taken die vóór de migratie plaatsvinden

Zie Taken vóór de migratie.

Een testmigratie uitvoeren

Zie Een testmigratie uitvoeren.

Tabel 2. Migratie

Stap

Referentie

Een migratie uitvoeren

Nadat de testmigratie is gecontroleerd en geslaagd, voert u uw productiemigratie uit volgens deze Migratieprocedures.

Tabel 3. Na migratie

Stap

Referentie

Taken na de migratie

Voer de taken na de migratie uit wanneer uw migratie is voltooid.

Gemigreerde omgeving valideren

Zie vRealize Automation-doelomgeving valideren.

Controle van het migratiescenario voor 6.2.x

Als u een migratie uitvoert van 6.2 naar 7.x, bekijkt u Scenario's voor migratie om verschillen te identificeren.