Gebruik deze checklist om uw werk vóór, tijdens en na de migratie van vRealize Automation te volgen.

Voer een testmigratie uit vóór de productiemigratie om gebruikssituaties te testen en eventuele problemen te markeren die kunnen optreden tijdens de migratie.
Tabel 1. Vóór de migratie
Stap Referentie
Een vRealize Automation-installatie implementeren Zie de vRealize Automation Installation Guide.
Een back-up maken van de huidige installatie Voor informatie over het maken van back-ups en het herstellen van uw systeem raadpleegt u vRealize Automation Preparations for Backing Up.

Zie Configuring Backup and Restore by Using Symantec Netbackup voor algemene informatie.

Alle vereisten valideren Zie Migratievereisten.
Het doel voorbereiden met taken die vóór de migratie plaatsvinden Zie Taken vóór de migratie.
Een testmigratie uitvoeren Zie Een testmigratie uitvoeren.
Tabel 2. Migratie
Stap Referentie
Een migratie uitvoeren Nadat de testmigratie is gecontroleerd en geslaagd, voert u uw productiemigratie uit volgens deze Migratieprocedures.
Tabel 3. Na migratie
Stap Referentie
Taken na de migratie Voer de taken na de migratie uit wanneer uw migratie is voltooid.
Gemigreerde omgeving valideren Zie vRealize Automation-doelomgeving valideren.
Controle van het migratiescenario voor 6.2.x Als u een migratie uitvoert van 6.2 naar 7.x, bekijkt u Scenario's voor migratie om verschillen te identificeren.