Controleer of SSH-rechten van toepassing zijn op zowel openbare als persoonlijke sleutelbestanden.

Procedure

 1. Controleer de openbare SSH-sleutelbestanden door de volgende opdracht uit te voeren: ls -l /etc/ssh/*key.pub
 2. Controleer of de eigenaar root is, of de groepseigenaar root is en of voor de bestanden de rechten zijn ingesteld op 0644 (-rw-r--r--).
 3. Los eventuele problemen op door de volgende opdrachten uit te voeren.

  chown root /etc/ssh/*key.pub

  chgrp root /etc/ssh/*key.pub

  chmod 644 /etc/ssh/*key.pub

 4. Controleer de persoonlijke SSH-sleutelbestanden door de volgende opdracht uit te voeren: ls -l /etc/ssh/*key
 5. Controleer of de eigenaar root is, of de groepseigenaar root is en of voor de bestanden de rechten zijn ingesteld op 0600 (-rw-------). Los eventuele problemen op door de volgende opdrachten uit te voeren.

  chown root /etc/ssh/*key

  chgrp root /etc/ssh/*key

  chmod 600 /etc/ssh/*key