Verifieer of de VMware-toepassing van uw hostmachine IPv6-routeraanvragen weigert tenzij anderszins is vereist voor de systeembewerking.

De routervoorkeur in de aanvraaginstelling bepaalt de routervoorkeuren. Als de adressen statisch zouden zijn toegewezen, is het niet nodig om routervoorkeuren voor aanvragen te ontvangen.

Procedure

 1. Voer de opdracht # grep [01] /proc/sys/net/ipv6/conf/*/accept_ra_rtr_pref|egrep "default|all" uit op de VMware-toepassing van uw hostmachines om te verifiëren of zij IPv6-routeraanvragen weigeren.

  Als de hostmachines zijn geconfigureerd om IPv6-routeraankondigingen te weigeren, retourneert deze opdracht het volgende:

  /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra_rtr_pref:0
  /proc/sys/net/ipv6/conf/default/accept_ra_rtr_pref:0

  Als de hostmachines correct zijn geconfigureerd, is geen verdere actie nodig.

 2. Als u een hostmachine moet configureren om IPv6-routeraanvragen te weigeren, opent u het bestand /etc/sysctl.conf in een teksteditor.
 3. Controleer de volgende vermeldingen.
  net.ipv6.conf.all.accept_ra_rtr_pref=0
  net.ipv6.conf.default.accept_ra_rtr_pref=0

  Als de vermeldingen niet bestaan of als hun waarde niet is ingesteld op nul, voegt u de vermeldingen toe of werkt u de bestaande bij.

 4. Sla gemaakte wijzigingen op en sluit het bestand.