Als de standaardinstelling voor het synchroniseren van databases te kort is voor uw omgeving, kunt u de instelling van de tijd voor de update verhogen.

Probleem

De instelling voor time-out voor de opdracht Vcac-Config SynchronizeDatabases is niet voldoende voor sommige omgevingen waarin het synchroniseren van databases langer duurt dan de standaardwaarde van 3600 seconden.

De eigenschapswaarden cafeTimeoutInSeconds en cafeRequestPageSize in het bestand Vcac-Config.exe.config zorgen voor de communicatie tussen de API en het hulpprogramma Vcac-config.exe. Het bestand bevindt zich op de locatie van de IaaS-installatie\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe\Vcac-Config.exe.config.

U kunt de standaardwaarde voor de time-out voor de opdracht SynchronizeDatabases overschrijven door een waarde op te geven voor deze optionele parameters.

Parameter Korte naam Beschrijving
--DatabaseSyncTimeout -dstm Stelt alleen de waarde in van de time-out voor de HTTP-aanvraag voor SynchronizeDatabases in seconden.
--DatabaseSyncPageSize -dsps Stelt alleen de grootte in van de pagina voor de synchronisatieaanvraag voor synchronisatie van de reservering of het reserveringsbeleid. De standaardwaarde is 10.

Als deze parameters niet is ingesteld in het bestand Vcac-Config.exe.config, gebruikt het systeem de standaardwaarde voor de time-out.