Als u een upgrade van een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving uitvoert die in de synchrone PostgreSQL-replicatiemodus werkt, moet u deze naar asynchroon wijzigen voordat u een upgrade uitvoert.

Voorwaarden

U hebt een gedistribueerde vRealize Automation-omgeving die u wilt upgraden.

Procedure

  1. Meld u aan bij de vRealize Automation-toepassingsbeheerinterface als root.
    https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
  2. Klik op Cluster.
  3. Klik op Asynchrone modus en wacht totdat de actie is voltooid.
  4. Controleer of alle knooppunten in de kolom Synchronisatiestatus Asynchroon als status weergegeven.

Volgende stappen

vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden