Indien nodig kunt u de volgende procedure gebruiken om vRealize Automation-services te stoppen op elke server waarop IaaS-services worden uitgevoerd.

Voordat u de upgrade start, stopt u vRealize Automation-services op elke IaaS Windows-server.
Opmerking: Behalve bij een passieve back-upinstantie van de Manager Service, moet het opstarttype van alle services tijdens de upgradeprocedure worden ingesteld op Automatisch. Als u services instelt op Handmatig, mislukt het upgradeproces.

Procedure

 1. Meld u aan bij uw IaaS Windows-server.
 2. Selecteer Start > Systeembeheer > Services.
 3. Stop de services in de volgende volgorde. Zorg ervoor dat u de virtual machine zelf niet afsluit.
  Elke virtual machine beschikt over een beheeragent, die moet worden gestopt bij elke reeks services.
  1. Elke VMware vCloud Automation Center-agent.
  2. Elke VMware DEM-Worker
  3. De VMware DEM-Orchestrator
  4. De VMware vCloud Automation Center-service.
 4. Schakel bij gedistribueerde implementaties met load balancers alle secundaire knooppunten uit en verwijder de vRealize Automation-statuscontroles voor de volgende items.
  1. vRealize Automation-toepassing
  2. IaaS-website
  3. IaaS Manager Service
  Controleer of het verkeer van de load balancer alleen naar de primaire knooppunten wordt geleid en of vRealize Automation-statuscontroles worden verwijderd voor de toepassing, website en beheerservice. Anders mislukt de upgrade.
 5. Controleer of de IaaS-service waarvoor Microsoft Internet Information Services (IIS) als host fungeert, wordt uitgevoerd door de onderstaande stappen te volgen.
  1. Ga in uw browser naar de URL https://webhostname/Repository/Data/MetaModel.svc om te controleren of de webopslagplaats wordt uitgevoerd. Als dit het geval is, worden er geen fouten geretourneerd en ziet u een lijst met modellen in XML-indeling.
  2. Controleer in het Repository.log-bestand op het webknooppunt van de virtual IaaS-machine de vastgelegde status om te zien of de statusrapporten correct zijn. Het bestand bevindt zich in de VCAC-basismap op /Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log.
   Voor een gedistribueerde IaaS-website meldt u zich aan bij de secundaire website, zonder MMD, en stopt u de Microsoft IIS-server tijdelijk. Controleer de connectiviteit van MetaModel.svc. Start de Microsoft IIS-server om te controleren of het verkeer van de load balancer alleen door het primaire Web-knooppunt wordt geleid.

Volgende stappen

vRealize Automation-toepassingsupdates downloaden.