De systeembeheerder kan meerdere instanties van de vRealize Automation-toepassing implementeren om redundantie in een omgeving voor hoge beschikbaarheid te garanderen.

Voor elke vRealize Automation-toepassing moet u tijdsynchronisatie inschakelen en de toepassing toevoegen aan een cluster. Configuratie-informatie op basis van instellingen voor de eerste (primaire) vRealize Automation-toepassing wordt automatisch toegevoegd wanneer u de toepassing toevoegt aan de cluster.

Als u een gedistribueerde installatie met load balancers voor hoge beschikbaarheid en failover installeert, moet u het team dat verantwoordelijk is voor de configuratie van uw vRealize Automation-omgeving hiervan op de hoogte brengen. Uw tenantbeheerders moeten Beheer van directory's configureren voor hoge beschikbaarheid wanneer ze de koppeling naar uw Active Directory configureren.